Sunday, 8 February 2015
Pihak Pusat Kegiatan Guru Bidor mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua sekolah ahli kerana memberi kerjasama yang amat baik di mana ke semua sekolah ahli berjaya mendapatkan Bahan Edaran MBMMBI pada tarikh yang ditetapkan. Semoga pihak sekolah dapat menggunakan Bahan MBMMBI ni dengan sebaiknya dan murid-murid mendapat manfaat daripada bahan tersebut. Sekian,terima kasih.