Tuesday, 17 February 2015

KEW.PA3 NETBOOK

Berkaitan rekod perolehan netbook pihak sekolah hanya perlu mengisiSATU (1) Kew.PA3 untuk keseluruhan 41 unit dan bukannya satu Kew.PA bagi setiap unit.  Dalam ruang Kuantiti nyatakan jumlah iaitu 41 unit.

Sila kepilkan bersama Kew.PA3 tersebut salinan senarai No.Siri bagi semua 41 unit netbook.

Sekian, terima kasih.