Saturday, 16 July 2011

Bengkel Pembinaan Buletin

PKG Bidor telah mengadakan bengkel pembinaan Buletin untuk semua GPM sekolah-sekolah kelompok 3. Bengkel ini telah di adakan pada 22 hingga 24 Jun 2011. Seramai 21 orang GPM dari sekolah ahli PKg yang menghadiri bengkel ini memberikan komitmen yang tinggi.   Bengkel ini bertujuan memberikan sedikit   pendedahan bagai mana MS Publisher 2010  digunakan dalam penerbitan bulletin. Bengkel ini telah dikendalikan oleh PTP1, En. Tajarazhar bin Abu Bakar. Buletin ini boleh digunakan sebagai media pendokumentasian aktiviti dan program yang dilaksanakan di sekolah. Diharap agar bengkel ini dapat membantu pihak GPM di sekolah-sekolah kelompok 3 Bidor memahami dan membina kemahiran penggunaan MS Publisher serta dapat menghasilan satu bulletin mereka.